Студентам ЕМ

Навчальний план ЕСА

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: Курс (д.ф.н.)
Обчислювальна техніка та програмування 1
Основи систем автоматизованого проектування 2
Електроніка та мікросхемотехніка 2,3
Основи метрології та електричних вимірювань 3
Теорія автоматичного керування 3
Сучасні програмні комплекси 3
Автоматизація технологічних процесів установок і комплексів 4
Проектування систем автоматизації 4