Студентам АТП

Навчальний план АТП
Навчальний план АТП скорочена форма навчання

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: Курс (д.ф.н.) Курс (з.ф.н.)
Комп’ютерні технології та програмування 1,2 1,2
Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт 1 1
Числові методи та моделювання на електроних обчислювальних машинах 2 3
Електроніка та мікросхемотехніка 2 3
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади 2,3 4
Основи систем автоматизованого проектування 3 3,4
Основи побудови промислових мереж 3 3
Теорія автоматичного керування 3 4,5
Елементи і функціональні вузли інформаційно-вимірювальних комплексів 3 5
Технічні засоби автоматизації 3 5
Ідентифікація і моделювання складних об’єктів та систем 3 3
Проектування систем автоматизації 3,4 4,5
Автоматизація технологічних процесів 4 5
Системний аналіз складних систем управління 4 4
Основи комп’ютерно-інтегрованого управління та програмування систем реального часу 4 4,5
Основи збору передачі та обробки інформації 4 4,5
Автоматизація технологічних процесів будівництва та промисловості будівельних матеріалів 5 6
Автоматизація технологічних процесів об’єктів житлово-комунального господарства 5 -
Спецкурс: Цільова підготовка 5 6
Методологія та методика наукових досліджень та їх інформаційні технології 5 -
Інтелектуальні системи та їх ПЗ 5 -
Автоматизація експериментальних досліджень 5 -
Програмно-технічні комплекси 5 -