Абітурієнтам АТП

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 15 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ»

Спеціальність – 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Спеціалізація: автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)

Профіль фахівця: проектування, управління, монтаж, налагоджування та експлуатація локальних, комп’ютерних і технічних засобів автоматизації технологічних процесів і промислового устаткування в будівництві.
Повні правила прийому до Київського національного університету будівництва та архітектури.

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (після складання ЗНО):
Навчання здійснюється на бюджетній та контрактній основі.
Особи з повною загальною середньою освітою на перший курс денної форми навчання на бюджет подають документи тільки в електронній формі (http://ez.osvitavsim.org.ua).

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО (мінімальна кількість балів – 100):
– Українська мова та література;
– Математика;
– Історія України або Фізика або Іноземна мова.

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (після технікуму, коледжу):
Навчання здійснюється на бюджетній та контрактній основі.
Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченим строком підготовки бакалавра вступники подають заяву тільки власноруч в паперовій формі в приймальну комісію університету.

– Приймальна комісія для молодших спеціалістів працює з 11 по 20 липня, з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 17:00, в суботу – з 9:30 до 15:00.

Програма вступних фахових випробувань тут.
Програма додаткових вступних фахових випробувань тут.

Спеціальності, які вважаються спорідненими для АТП з можливістю вступу на бюджет:

 • 5.05020202 обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях;
 • 5.05020203 монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті;
 • 5.05020204 обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті;
 • 5.06010105  обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд;
 • 5.05010101 обслуговування програмних систем і комплексів;
 • 5.05010102 обслуговування систем баз даних і знань;
 • 5.05010201 обслуговування комп’ютерних систем і мереж;
 • 5.05010301 розробка програмного забезпечення;
 • 5.05020102 обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем;
 • 5.05020205 обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем;
 • 5.05070101 монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем;
 • 5.05070102 будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі;
 • 5.05070103 електропостачання;
 • 5.05070104 монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд;
 • 5.05070105 виробництво електроосвітлювальних приладів і установок;
 • 5.05070106 монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами;
 • 5.05070107 монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем;
 • 5.05070108 монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів;
 • 5.05070109 світлотехнічне забезпечення видовищних заходів;
 • 5.05070201 виробництво електричних машин і апаратів;
 • 5.05070202 монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів;
 • 5.05070203 виробництво автоматизованих електротермічних систем;
 • 5.05070204 експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту;
 • 5.05070205 обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів;
 • 5.05030103 експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв;
 • 5.06010105 обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд;
 • 5.07010403 експлуатація суднових енергетичних установок;
 • 5.07010407 експлуатація електрообладнання та автоматики суден;
 • 5.10010101 обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі;
 • 5.10010102 монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі;
 • 5.14010201 обслуговування та ремонт електропобутової техніки.