Технічні засоби автоматизації

Мета дисципліни полягає у вивченні студентами понять про пристрої та принципи дії типових елементів та функціональних частин локальних систем автоматики, познайомитись з елементною базою систем програмного і логічного керування. Роботи з науково – технічною, нормативною, довідковою літературою, бібліографічними джерелами за тематикою дисципліни

Завдання вивчення дисципліни – надати слухачам знання з сучасних систем управління технологічними процесам. Навчити роботі з науково – технічною, нормативною, довідковою літературою, бібліографічними джерелами за тематикою дисципліни, кваліфіковано і адекватно користуватися основними сучасними засобами автоматизованих систем управління.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • розробляти схеми автоматизації;
  • обирати засоби автоматизації для заданого технологічного процесу;
  • компонувати промислові системи регулювання із стандартних пристроїв, що входять до складу комплексів ТЗА;
  • користуватися довідковою та допоміжною літературою;
  • виконувати синтез електричних схем функціональних вузлів дискретної дії системи автоматизації;
  • знайти шляхи вдосконалення об’єкта та обрати потрібні системи контролю, автоматичного регулювання;
  • визначати показники технічної надійності пристроїв автоматики при різноманітних способах резервування.

Питання до іспиту

Довідкова література