Спецкурс: Цільова підготовка

Курс цільової підготовки, в межах якої передбачається викладення дисципліни “Автоматизовані системи контролю і діагностики у будівельному виробництві”, є однією з завершальних у підготовці спеціалістів за даною спеціальністю. Системи контролю і діагностики призначені для підвищення надійності будівельного обладнання та попередження катастрофічного руйнування цього обладнання і будівельних конструкцій що надзвичайно важливо у будівельному виробництві.

Головна мета дисципліни – вивчення принципів побудови та використання приладів і систем неруйнівного контролю та діагностики у будівельному виробництві. Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області автоматизації технологічних процесів.

В результаті засвоєння матеріалу цільової підготовки студенти повинні одержати необхідний обсяг знань в галузі методів, приладів і систем неруйнівного контролю і діагностики, що дозволяють з певними точністю і вірогідністю визначати технічний стан будівельного обладнання та конструкцій.

Для успішного вивчення курсу “Цільова підготовка” студент має володіти досить глибокими знаннями поперед­ніх дисциплін: вищої математики, теорії автоматичного управління, метрології та ідентифікації і моделювання об’єктів і систем.

Цільова підготовка є спеціальною дисципліною, яка передбачає оволодіння студентом поглиблених знань з спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами», необхідними для виконання магістерської роботи або дипломного проекту спеціаліста.

У даному курсі розглядаються наступні теми: теоретичні основи побудови засобів контролю і технічної діагностики; фізичні процеси, що супроводжують роботу технічних об’єктів. Поняття про діагностичні ознаки; моделі діагностичних сигналів технічних систем; канали передачі інформації; методи вимірювання діагностичних сигналів; методи ультразвукового контролю будівельного обладнання; ультразвукова дефектоскопії будівельного обладнання; інформаційно-вимірювальні системи діагностики будівельних машин і конструкцій.

Дана дисципліна викладається на 4-ому курсі, у весняному семестрі та на 5-ому – в осінньому.

Викладачі: професор кафедри Мислович Михайло Володимирович

доцент кафедри ЕТіЕП Голенков Геннадій Михайлович

Довідкова література