Теорія автоматичного керування

Курс має практичну спрямованість, але суттєво математизований. Еквівалентні назви курсу: “Теорія автоматичного регулювання” (найбільш вдале), “Технічна кібернетика”, “Теорія автоматичного керування” (ТАК). Курс фундаментальний, тобто матеріал, що вивчається, не застаріває з часом. ТАК відноситься до нижніх (локальних) рівней систем управління. ТАК вивчає, в першу чергу, системи автоматичного регулювання. Призначення систем автоматичного регулювання – підтримувати якісь технологічні параметри (наприклад, температуру) на заданому рівні. Побутовий приклад – регулятор температури в холодильнику. ТАК є теоретичною базою для розрахунків таких систем при проектуванні. Основними розрахунками, що виконуються з допомогою ТАК, є динамічні розрахунки, тобто розрахунки перехідних процесів, з урахуванням інерції. Вибір регуляторів і настройка їх параметрів виконується за динамічними критеріями. Основні задачі, пов’язані з динамікою регулювання:
1. Розрахунок стійкості системи регулювання;
2. Розрахунок якості регулювання (тобто статичних і динамічних похибок регулювання).
Розрахунки виконуються з допомогою комп’ютерів. Пряме застосування ТАК – в галузі автоматики. Але математичний апарат ТАК майже без змін використовується для динамічних розрахунків у більшості технічних дисциплін (теорія коливань, будівельна механіка, електротехніка, теорія зв’язку, оптика, теорія теплопередачі, акустика, комп’ютерна обробка зображень, звуків, сигналів і т.і.). Для дійсного інженера, тобто такого, що займається реальними розробками в будь-якій галузі техніки, глибокі знання в галузі ТАК можуть бути дуже корисними.
Викладачі: доцент кафедри Іносов Сергій Вікторович
асистент кафедри Соболевська Тетяна Григорівна

Довідкова література