Основи комп’ютерно-інтегрованого управління та програмування систем реального часу

Всі сучасні системи автоматики будують з використанням мікро-ЕОМ, чи контролерів що містять в собі ЕОМ, тому сучасну автоматику можна вважати комп’ютерно-інтегрованою.

Будь-яка система автоматики повинна керувати технологічним процесом безперервно та без затримок у часі, іншими словами «у реальному часі», програмне має специфіку, щоб забезпечити таку роботу.

В курсі розглянуто архітектуру сучасних систем автоматизації: від найпростіших локальних контролерів і до SCADA систем. Також розглянуто основні вузли та елементи сучасних систем автоматики, приведені схемотехнічні та програмні методи їх реалізації.

Під час лабораторних та практичних робіт студенти, з метою закріплення теоретичних знань, на лабораторних макетах відтворюють основні вузли та складають для них програмне забезпечення. В кінці курсу є індивідуальна робота, при виконанні котрої кожний студент розробляє свій контролер для керування технологічним процесом (схема та програмне забезпечення за варіантом завдання).

Дисципліна викладається на 4-му курсі в осінньому семестрі.

Викладач: Микола Іванович Самойленко.

Довідкова література