Проектування систем автоматизації

Мета дисципліни полягає у вивченні студентами правил розробки конструкторської документації і технічної діагностики електричних пристроїв, понять про теорію проектування автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) і локальних систем автоматики, для придбання знань і навичок, які б дозволили їм приймати участь у проектуванні систем автоматизації. Завдання вивчення дисципліни – надати слухачам знання з сучасних систем управління технологічними процесам. Навчити кваліфіковано і адекватно користуватися основними сучасними засобами проектування автоматизованих систем управління, методами розробки конструкторської документації. Привити навички розробки та проектування систем автоматизації, з подальшим використанням їх в системах управління технологічними процесами. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • читати схеми автоматизації;
  • розробляти електричні схеми і конструкції нестандартних пристроїв автоматики;
  • виконувати схеми автоматизації типових технологічних об’єктів;
  • користуватися довідковою та допоміжною літературою;
  • визначати показники експлуатаційної надійності комплексу технічних засобів (КТЗ) системи автоматизації.
  • сприяти використанню і розповсюдженню передових систем автоматизації технологічних об’єктів.

Викладачі: Вольтерс Андрій Олександрович, Соболевська Тетяна Григорівна.

Питання до іспиту

Довідкова література