Основи систем автоматизованого проектування

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами теоретичних основ САПР та придбання практичних навичок роботи в графічній системі AutoCad.

Завдання : створити креслення в графічній системі AutoCad.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні теоретичні питання, які стосуються систем автоматизованого проектування; головні принципи роботи в графічній системі AutoCad;

вміти: створювати креслення в AutoCad; писати прості програми у середовищі Visual Lisp; користуватися довідковою та допоміжною літературою.

Довідкова література