Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Ми живемо в світі предметів, процесів, явищ і постійно потребуємо кількісної та якісної інформації про них. Таку інформацію можна отримати шляхом вимірювання відповідних фізичних величин. Проведення необхідних вимірювань також лежить в основі підвищення ефективності виробництва, якості продукції, оптимізації виробничих процесів, оцінки якості продукції на всіх стадіях її виготовлення, перевірки наукових гіпотез, тощо. Все це визначає особливе місце метрології, як науки про вимірювання, серед інших дисциплін, що складають основу інженерної освіти.
Курс “Метрологія та технологічні вимірювання” базується на відповідних розділах математики і фізики. Результатом вивчення курсу “Метрологія та технологічні вимірювання” є поява у студента чітких уявлень про види, методи і засоби вимірювання, класифікацію, джерела і способи опису похибок, вмінь методично правильно планувати, організовувати і проводити вимірювання та обробляти їх результати. Здобуті теоретичні знання та практичні навички дозволять грамотно та коректно розв’язувати питання метрологічного забезпечення технологічних процесів будівельної галузі.
Дисципліна “Метрологія та технологічні вимірювання” викладається студентам спеціальності АТП на третьому курсі, в осінньому семестрі та передбачає розгляд трьох розділів: «Теоретичні основи метрології», «Датчики фізичних величин», «Основи проектування інформаційно-вимірювальних систем». Протягом навчального семестру студенти виконують курсовий проект, в якому розроблюють сучасну інформаційно-вимірювальну систему.
Викладачі: Луценко Вадим Юрійович,
Волчков Максим Володимирович.

Довідкова література