Сучасні програмні комплекси

Дана дисципліна вивчається в 2 семестрі третього курсу.

 

Підсумком вивчення дисципліни є залік (літня сесія).