Числові методи та моделювання на електронних обчислювальних машинах

Такі галузі науки як техніка, економіка, інформаційні технології та інші широкого застосовують можливості моделювання, яке полягає в заміні вихідного об’єкта його “образом” — моделлю. Робота не із самим об’єктом (явищем, процесом), а з його моделлю дає можливість відносно швидко й без істотних витрат досліджувати його властивості й поведінку в будь-яких ситуаціях. У той же час обчислювальні (комп’ютерні, симуляційні, імітаційні) експерименти з моделями об’єктів дозволяють докладно й глибоко вивчати об’єкти-оригінали.
Дана дисципліна викладається на 2 курсі, в осінньому та весняному семестрі.
В осінньому семестрі дисципліну викладає кафедра Прикладної математики та інформаційних технологій.
У весняному семестрі дисципліну викладає наша кафедра. Цей курс має за мету розвиток логічного та алгоритмічного мислення, вивчення змістовних основ математичного апарату числових методів, вміння використовувати системний підхід до вирішення задач, вивчення загальних основ моделювання.
У цьому курсі розглядаються наступні теми: числові методи розв’язку рівнянь і систем рівнянь; теоретичні основи моделювання; класифікація моделей; класичний та системний підходи моделювання; планування експерименту; основи та практичне застосування теорії графів; основи теорії подібності; приклади моделювання за формулами, геометричного моделювання і т.і.
Викладач:  Леся Георгіївна Соболевська
Катерина Василівна Сідун

Питання до іспиту

 

Довідкова література

Презентації з лекцій
Лекції №1-№3.

Лекція №4.