Вимірювання та управління технологічними процесами систем теплогазопостачання і вентиляції

Дисципліна “Вимірювання та управління технологічними процесами систем ТГПіВ” викладається відповідно до навчального плану спеціальності 7.06010107 “Теплогазопостачання і вентиляція”.
Загальна мета дисципліни полягає у вивченні студентами пристроїв і засобів вимірювання та управління в автоматизації, а також елементів систем автоматизації теплогазопостачання і вентиляції для придбання знань і навичок, які б дозволили їм приймати участь у проектуванні разом зі спеціалістами з автоматики.

В результаті вивчення курса студент спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” повинен уміти:
− сформулювати вимоги до приладів та установок теплотехнічного об’єкта у галузі вимірювання, контролю, керування та обліку;
− читати схеми автоматизації, розроблені спеціалістами з автоматики і оцінити їх відповідність до вимог, що висуваються;
− користуватися теплотехнічними контрольно-вимірювальними пристроями в практичній роботі за своїм фахом.

Для вирішення таких завдань студент повинен знати:
− типи принцип дії вимірювальних перетворювачів;
− принцип дії та номенклатуру сучасних контрольно-вимірювальних пристроїв та електричної апаратури управління технологічними процесами;
− правила виміру теплотехнічних параметрів за допомогою контрольно-вимірювальних пристроїв.
Вивчення дисциплін базується на знаннях, отриманих студентами з дисциплін:
− опалення;
− газопостачання;
− вентиляція та кондиціонування повітря;
− теплопостачання;
− автоматизація систем теплопостачання і вентиляції.

Довідкова література