Комп’ютерні технології та програмування

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами теоретичних основ програмування та алгоритмічних мов.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• основні теоретичні питання, які стосуються алгоритмізації та програмування;
• головні принципи та методи розробки алгоритмів і програм у середовищі  Delphi;
вміти:
• створювати схеми алгоритмів;
• писати програму за схемою алгоритму;
• користуватися довідковою та допоміжною літературою;
• робити аналіз одержаних результатів.

Довідкова література