Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт

Дана дисципліна вивчається в 1 семестрі першого курсу.

Головна мета викладання дисципліни – формування у студентів знань про побудову сучасних засобів обчислення, їхніх функціональних можливостей, використання комп’ютерної техніки в автоматизованих системах управління, ознайомлення з особливостями побудови та структури систем для промисловості, а також знань про математичні та технічні особливості обробки інформації у обчислювальних системах з різними операційними системами та сфери їх застосування. Це повинно скласти основу для розвитку навичок алгоритмізації та програмування як засобів вирішення прикладних інженерних задач на базі сучасної обчислювальної техніки, та базу для вивчення програмування для програмованих логічних контролерів (ПЛК).

Які знання ви отримаєте в процесі вивчення дисципліни:
• історія створення, основи побудови та функціонування персональних та промислових комп’ютерів;
• будова, принцип роботи, призначення, класифікація, області застосування процесорів у структурі ПК;
• особливості роботи та призначення різних типів пам’яті ПК;
• історія, призначення, класифікація та особливості побудови операційних систем;
• застосування комп’ютерної та електронної техніки в виробничих процесах та АСУТП;
• комп’ютерна та мережева периферія, пристрої вводу-виводу, канали та протоколи зв’язку;
• класи захисту та стандарти побудови комп’ютерних пристроїв для використання у виробничих процесах;
• арифметичні основи представлення, перетворення та обробки інформації у обчислювальному процесі з використанням ПК.

Ітогом вивчення дисципліни є іспит (зимова сесія).

Викладачі: Леся Георгіївна Соболевська,  Ольга Вячеславівна Бондарчук.

Довідкова література

Лекційний курс у вигляді презентацій
Лекція №3
Лекція №4
Лекція №5
Лекція №6
Лекція №7
Лекція №8
Лекція №9
Лекція №10