Інтелектуальні системи та їх ПЗ

Дисципліна вивчається в другому семестрі магістратури.

Мета дисципліни: вивчення історії та передумов створення систем штучного інтелекту; методів та принципів побудови таких систем, їх різновидів та сфер застосування; організація та принципи будови систем підтримки прийняття рішень, експертних систем; подача, обробка та аналіз даних в системах штучного інтелекту; ознайомлення з напрямом bigdata; методологічна основа побудови нейронних мереж; формалізація та організацію понять, необхідних при вивченні інтелектуальних систем при вирішенні теоретичних і прикладних завдань.

Дисципліну викладає зам.декана Соболевська Леся Георгіївна.

Презентації з лекцій

Довідкова література

Лекції №1-2
Лекція №4
Лекція №5
Лекція №6
Лекція №7
Лекція №8