Основи збору, передачі та обробки інформації

Отримання будь-якої інформації (про стан економіки, клімату, об’єкта регулювання тощо) базується на вибірковому методі. Тільки вибірковий метод дозволяє звести нескінченний об’єм інформації в природних явищах до обмежених величин. Процес перетворення неперервного сигналу в числовий потік включає дві операції:

1) квантування в часі або у просторі (вибірка зліченної послідовності значень з континууму),

2) квантування за рівнем (обмеження точності вимірювання кожної окремої вибірки).

Ці дві операції і складають те, що ми називаємо вибірковим методом. Його неможливо уникнути при зборі будь-якої чисельної інформації. В першій частині курсу вивчаються методи обробки числової інформації, отриманої випадковою вибіркою інваріантно до часу (порядок слідування вибіркових значень не має значення). Наприклад, оцінити відсоток браку у партії мікросхем. Це так звані статистичні розрахунки. У другій частині курсу вивчаються методи обробки числової інформації, отриманої в результаті періодичної вибірки неперервного сигналу (вибіркові значення впорядковані і порядок їх слідування змінювати не можна) з допомогою алгоритмів цифрової обробки (цифрових фільтрів), з метою згладжування, інтерполяції, виділення частотних смуг, керування, прогнозування тощо. Окремо розглядаються особливості обробки інформації в «застиглому часі» і в «реальному часі». Перший варіант – це обробка сигналів, що записані заздалегідь і доступні цілком (наприклад, звукових записів, зображень тощо). Другий варіант – обробка сигналів зразу по мірі їх надходження для цілей управління або прогнозування (в будь-який момент доступні тільки минулі значення сигналів). Курс орієнтований на галузь автоматики. Але методи комп’ютерної обробки інформації можуть бути корисними в будь-яких галузях, не тільки техніки, але й економіки, екології, медицини тощо

Викладачі: доценти кафедри Іносов Сергій Вікторович, Бондарчук Ольга В’ячеславівна.

Довідкова література