Електроніка та мікросхемотехніка

Метою навчальної дисципліни є освоєння студентами теорії побудови сучасних електронних пристроїв систем автоматичного керування технологічними процесами.

Завданням навчальної дисципліни є оволодіння теоретичною базою сучасних електронних пристроїв з орієнтацією на вирішення практичних задач автоматизації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

  • теорію роботи та побудови напівпровідникових приладів;
  • принципи роботи та побудови аналогових електронних пристроїв;
  • принципи роботи та побудови цифрових електронних пристроїв;
  • принципи побудови та використання сучасних мікропроцесорних засобів;

вміти:

  • розробляти пристрої аналогової схемотехніки;
  • розробляти пристрої цифрової схемотехніки, в тому числі апаратну частину мікропроцесорної системи;
  • розробляти відповідне програмне забезпечення мікропроцесорних систем, користуючись інструментальним середовищем розробки.

Довідкова література