Основи побудови промислових мереж

Дисципліна викладається на 3 курсі в осінньому семестрі (для денної форми навчання) та весняному семестрі (для заочної форми навчання).

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами теоретичних основ побудови промислових мереж, котрі є основним каналом звязку в АСУТП. Дисципліна ” Основи побудови промислових мереж (АТП)” є однією з суттєвих частин теоретичної бази, якою потрібно оволодіти майбутньому спеціалісту з автоматизації технологічних процесів, щоб успішно приймати участь у вирішенні поставлених задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

  • основні принципи побудови промислових мереж звязку в системах автоматичного керування ТП;
  • основні принципи функціонування промислових мереж;
  • основні принципи функціонування стандартних послідовних інтерфейсів RS-232, RS-422, RS-485;
  • основи функціонування мереж на базі протоколів Modbus, CANOpen, Profibus;
  • основи відкритих технологій інтеграцій, зокрема DDE, COM, OPC, ODBC, OLEDB.
  • типові топології та протоколи промислових мереж

Вміти:

  • аналізувати задачі, щодо побудови промислових мереж для систем автоматизованого керування ТП, виконувати декомпозицію систем на задачі;
  • знаходити типові рішення для кожної з задач, об’єднувати їх в систему керування;
  • складати типові для промислових мереж.

 

Викладач: Самойленко Микола Іванович