Автоматизацiя систем водопостачання та водовідведення

Мета дисципліни полягає у викладанні студентам знань достатніх для розуміння принципів побудови систем автоматичного керування в системах водопостачання і водовідведення.
Дисципліна викладається на базі знань з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін – «вища математика», «інформатика та основи програмування», «електротехніка та електроніка», дисципліни зі спеціальності.
Завдання дисципліни – надання студентам відомостей про застосування систем автоматичного керування системах водопостачання і водовідведення; про технічні характеристики систем та особливості їх безпечної експлуатації.
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:
– умовні відображення елементів на функціональних схемах автоматизації системах водопостачання і водовідведення;
– сучасні технічні засоби та принципи їх використання при автоматизації системах водопостачання і водовідведення;
– основні математичні методи розробки i дослідження автоматизованих систем управління системах водопостачання і водовідведення.
Студент повинен вміти:
– розробляти функціональні та принципові електричні схеми автоматичного управління системами водопостачання і водовідведення;
– будувати математичні моделі процесів як об’єктів управління, проводити вибір та обґрунтування технічних засобів для систем керування;
– виконувати синтез алгоритмів управління.

Довідкова література