Автоматизація технологічних процесів

Автоматизація технологічних процесів та виробництв має велике соціальне значення. Змінюючи характер праці, автоматизація поліпшує її умови, зменшує витрати важкої, монотонної, небезпечної та шкідливої праці, підвищує продуктивність виробництва та якість продукції. Економічна ефективність автоматизації визначається зниженням виробничих витрати при збільшенні випуску продукції.

Дисципліна викладається на 4 курсі в осінньому та весняному семестрах.

В осінньому семестрі розглядаються автоматизовані системи керування найбільш поширених технологічних процесів будівельної індустрії. Виконується цикл лабораторних и практичних робіт.

У весняному семестрі виконується курсова робота, яка складається з розробки структурної, функціональної і електричної схеми автоматизації, інтерфейсу зв’язку оператора з системою керування на основі SCADA системи.

Дисципліна «Автоматизація технологічних процесів та виробництв» є однією з основних спеціальних дисциплін для підготовки спеціалістів напрямку підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Викладач: Михайло Гаврилович Діктерук, Леся Георгіївна Соболевська

Довідкова література