Автоматизація технологічних процесів у будівництві та промисловості будівельних матеріалів

Дисципліна «Автоматизація технологічних процесів у будівництві та промисловості будівельних матеріалів» викладається відповідно до навчального плану підготовки магістрів та спеціалістів спеціальності 8.05020201 (7.05020201) “Автоматизоване управління технологічними процесами” у осінньому семестрі 5 курсу.

Загальна мета дисципліни полягає у викладенні студентам основ знань що до побудови керуючих комплексів довільними технологічними об’єктами на базі електромеханічних, мікроелектронних компонентів та засобів силової електроніки.
Тут у перебігу лекційного курсу ми познайомимось з основними типами стаціонарних та мобільних об᾿єктів та їх особливостями. Окремо і детально розглянемо основні типи електрохімічних джерел струму (акумуляторів), починаючи з найбільш розповсюдженого свинцево-кислотного акумулятора (це «ветеран», який існує з 1860-х років) і закінчуючи новітніми нікель-метал-гідридними та літій-іонними батареями. Розглянемо проблеми безаварійної експлуатації різних батарей акумуляторів ‒ кислотних лужних, герметичних тощо. Така увага до автономних джерел струму пов᾿язана з тим фактом, що більшість технологічних об᾿єктів (стратегічних, спеціальних, автономних) не можуть не те що працювати, вони існувати не в змозі без гарантованого автономного електроживлення. Це космос, авіація, автономні об᾿єкти медицини, зв᾿язку, транспорт, безперервні технологічні процеси тощо. Все це ми розглянемо.
Розглянемо також принципи побудови мікропроцесорних засобів керування та проблему побудови і мінімізації алгоритмів керування. Познайомимось з концепцією системних досліджень, що лежить в основі вирішення задач оптимального, тобто найбільш ефективного керування. Розглянемо принципи і методи імпульсного регулювання, без якого зараз не може обійтись ні побутова техніка, ні промислові технологічні комплекси. Особлива увага буде приділена силовій електроніці, елементна база якої на сьогодні надзвичайно різноманітна та ефективна. Ну і неодмінно познайомимось з основами перетворювальної техніки, електронні структури якої забезпечують, наприклад, перетворення постійного струму у змінний і навпаки, виконують перетворення будь-яких параметрів електроенергії та будь-яке регулювання різних типів електромеханічних перетворювачів, тобто електродвигунів. Весь цей комплекс знань дасть вам озброєння для вирішення практично будь-якої задачі створення та експлуатації систем автоматики у різних галузях сучасного промислового виробництва.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– функціональні, статичні і динамічні характеристики та принципи застосування типових цифрових і аналогових елементів автоматики, функціональне призначення та принципи застосування типових виконавчих механізмів (електроприводи постійного та змінного струму), методологію проектування мікропроцесорних керуючих систем та засобів їх зв’язку з об’єктом, загальні підходи до оцінки енергетичних характеристик об’єкту і вибору методів і засобів реалізації найбільш раціонального керування цим об’єктом.
Студент повинен вміти:
– аналізувати та досліджувати об’єкти керування, визначати функцію мети керуючих дій, будувати локальні та об’єктні керуючі системи, розробляти засоби інтерфейсу для перетворення вхідних сигналів та формування необхідних вихідних сигналів керуючих систем, розробляти і застосовувати перетворювачі і регулятори з використанням сучасної елементної бази мікроелектроніки та силової електроніки.

Довідкова література