Кафедра

Склад кафедри:

Іносов С.В.

В. о. завідувача кафедри Іносов Сергій Вікторович – доцент кафедри автоматизації технологічних процесів.
Інженер зі спеціальності “Автоматизація управління технологічними процесами” (КІБІ, 1969р.).
Кандидат технічних наук зі спеціальності “Автоматизація процесів керування”.
Дисципліни:
Теорія автоматичного керування (5, 6 семестри);
Основи збору, передачі та обробки інформації (8 семестр); Системний аналіз складних систем управління (8 семестр).
Сфера наукових інтересів: аналіз і синтез алгоритмів автоматичного регулювання, системний аналіз,
моделювання динаміки процесів.
E-mail: inosovs@rambler.ru
Роб.тел.: +38 (044) 244-96-52

DSC_7802

Скіданов Володимир Михайлович- доктор техн. наук, професор. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію у Інституті електродинаміки НАН України за спеціальністю 05.09.12 – «напівпровідникові перетворювачі електроенергії». Докторську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 – «електротехнічні комплекси та системи» захистив також у Інституті електродинаміки НАН України в 1999 р.
Дисципліни:
“Елементи і функціональні вузли інформаційно-вимірювальних комплексів (6 семестр);
“Автоматизація технологічних процесів будівництва та промисловості будівельних матеріалів” (9 семестр).
Сфера наукових інтересів: системні дослідження енергетичних показників автономних об’єктів загального та спеціального призначення та реалізація оптимального управління цими об’єктами засобами мікропроцесорної техніки.
Є автором і розробником перших в СРСР та в Україні мікропроцесорних систем управління комплексом тягового електрообладнання експериментальних та серійних електромобілів ВАЗ-1801, ВАЗ-2801, ВАЗ-2802 та вітчизняних – ЗАЗ-11091, ЗАЗ-11092 (1983-1997).
Автор понад 100 наукових та методичних праць, серед яких монографія (Наук. думка, 1987), 12 авторських свідоцтв на винаходи та патент України. Переважна більшість винаходів впроваджена на реальних технічних об’єктах.
Роб.тел.: +38 (044) 241-54-00

Мислович М.В.

Мислович Михайло Володимирович – професор кафедри автоматизації технологічних процесів, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Інженер електронної техніки (Київський політехнічний інститут, 1975).
Дисципліни:
Ідентифікація та моделювання об’єктів і систем (6 семестр); Автоматизація експериментальних досліджень (10 семестр); Програмно-технічні комплекси (10 семестр); Цільова підготовка.
Сфера наукових інтересів: інформаційно-вимірювальні системи статистичної діагностики електротехнічного обладнання; статистична обробка даних; підвищення надійності електротехнічного обладнання.
E-mail: mysl@ied.org.ua; mmysl@mail.ru
Роб. тел.: +38 (044) 366-26-19.

Bondarchuk

Бондарчук Ольга В’ячеславівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів.
Тема дисертації: “Мультипроектне управління реструктуризацією та розвитком організацій в динамічному середовищі” (КНУБА, 2010р.).
Дисципліни:
Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт (1 семестр);
Комп’ютерні технології та програмування (1,2 та 3 семестри);
Основи збору, передачі та обробки інформації (8 семестр);
Основи САПР (5 семестр).
Сфера наукових інтересів: управління проектами в будівництві, моделювання та програмування технологічних процесів.
Роб.тел.: +38 (044) 241-54-00

Луценко Вадим Юрійович ­– кандидат технічних наук (НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2008р.), доцент кафедри автоматизації технологічних процесів.
Дисципліни:
Метрологія та технічні вимірювання. (4,5 семестр); Комп’ютерні технології та програмування.
Сфера наукових інтересів: вимірювання електричних та магнітних величин, термоелектрика, програмування.E-mail: luc_vad@mail.ru
Роб.тел.: 241-54-00

IMG_0367

Соболевська Леся Георгіївна – асистент кафедри автоматизації технологічних процесів, вчений секретар кафедри.
Магістр зі спеціальності “Автоматизація управління технологічними процесами” (КНУБА, 2005р.).
Дисципліни:
Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт (1 семестр); Метрологія та технічні вимірювання. (5 семестр);
Чисельні методи та моделювання на ЕОМ (4 семестр);
Ідентифікація та моделювання складних об’єктів та систем (6 семестр); Інтелектуальні системи та їх ПЗ (10 семестр); Програмно-технічні комплекси (10 семестр).
Сфера наукових інтересів: системи автоматизованої діагностики, відновлювана енергетика, моделювання технологічних процесів.
Skype: sobolesya
E-mail: sobolevska@atp.in.ua
Роб.тел.: +38 (044) 241-54-00
Facebook: https://www.facebook.com/sobolesya

Вольтерс Андрій Олександрович - асистент кафедри автоматизації технологічних процесів.
Магістр зі спеціальності “Автоматизація управління технологічними процесами” (КНУБА, 2005р.).
Дисципліни:
Технічні засоби автоматизації;
Проектування систем автоматизації;
Автоматизація і управління систем теплогазопостачання і вентиляції;
Вимірювання та управління технологічними процесами систем теплогазопостачання і вентиляції;
Основи проектування систем автоматизації;
Програмно-технічні комплекси .
E-mail: wolters@atp.in.ua
Волчков Максим Володимирович – асистент кафедри автоматизації технологічних процесів, завідувач лабораторії кафедри.
Інженер електромеханік КІБІ (КНУБА), 1991р.
Дисципліни:
Метрологія, технологічні вимірювання (5 семестр);
Технічні засоби автоматизації (6 семестр);
Проектування систем автоматизації (7, 8 семестр);
Елементи та функціональні вузли обчислювальних комплексів (6 семестр).
Сфера наукових інтересів: розробка і програмування систем автоматизації, метрологія та технологічні вимірювання, автоматизація систем теплогазопосточання i вентиляції, пневмоавтоматика.
E-mail: maksim@atp.in.ua
Роб.тел.: +38 (044) 241-54-00

DSC_7817

Пристайло Тарас Юрійович – асистент кафедри автоматизації технологічних процесів.
Інженер зі спеціальності “Автоматизація технологічних процесів” (КДТУБА, 1998р.).
Дисципліни:
Мікропроцесорна техніка та мікроконтролери (5, 6 семестр);
Електроніка і мікросхемотехніка (4, 5 семестр);
Основи систем автоматизованого проектування (5 семестр).
Сфера наукових інтересів: розробка і програмування систем автоматизації, автоматизація наукових досліджень, теплопровідність.
Skype: papusichek
E-mail: tarii@ukr.net
Роб.тел.: +38 (044) 241-54-00

Самойленко Микола Іванович – асистент кафедри автоматизації технологічних процесів
Інженер зі спеціальності “Автоматизація технологічних процесів” (КНУБА, 1994.).
Дисципліни:
Комп’ютерно-інтегроване управління та програмування систем реального часу;
Автоматизація об’єктів житлово-комунального господарства (9 семестр).
Сфера наукових інтересів: адаптивні системи автоматизації, прогнозуючі алгоритми керування.
Сідун Катерина Василівна – асистент кафедри автоматизації технологічних процесів

Соболевська Т.Г.

Соболевська Тетяна Григорівна - асистент кафедри автоматизації технологічних процесів.
Дисципліни:
Теорія автоматичного керування (5, 6 семестри);
Технічні засоби автоматизації;
Проектування систем автоматизації;
Автоматизація і управління систем теплогазопостачання і вентиляції;
Автоматизація систем водопостачання і водовідведення (9 семестр).